Menu

Faste priser

Vores priser er afhængige af, om din kunde betaler efter at kravet er taget til inkasso. Hvis din kunde ikke betaler, tager vi konsekvensen, og nedsætter vores salær helt ned til 500 kr.

Hvis du ønsker No Cure No Pay løsningen, kan du læse mere om vores tilbud om abonnementsinkasso her.

Priser på inkasso

 

Basisinkasso

 

Basisinkasso omfatter oprettelse og journalisering, indledende undersøgelser af kravet, beregning af renter og rykkergebyrer,  fremsendelse af inkassoskrivelse og evt. opfølgende telefonisk  henvendelse til debitor.

500 kr.

Udvidet inkasso

 

Udvidet inkasso omfatter oprettelse og journalisering, indledende undersøgelser af kravet, beregning af renter og rykkergebyrer, fremsendelse af inkassoskrivelse og evt. opfølgende telefonisk henvendelse til debitor samt indbringelse af sagen for domstolene ved betalingspåkrav.

700 kr.

Priser på tillægsydelser (ifm. inkasso)

 

Fogedservice

 
Indbringelse af sagen for fogedretten 250 kr.
Møde i fogedretten (omkostning pålægges debitor) - variabel efter tilkendt mødesalær 800 kr.
Tinglysning af udlæg 200 kr.
Orientering til 3. mand om udlæg 200 kr.
Anmodning om politifremstilling 200 kr.

Afdragsservice

 
Oprettelse og administration af afdragsordning (10 måneder) 200 kr.
Udsendelse af rykker ved afdragsordning (hvis debitor ikke betaler) 75 kr.
Afregning af a conto beløb < 10.000 kr. 200 kr.

RKI Service

 
RKI registrering af debitor 200 kr.

Andre tillægsydelser

 
Indhentelse af adresseoplysning 150 kr.
Anmeldelse af krav overfor kurator eller likvidator 200 kr.
Andet efter medgået tid

Gratis for dig

Som hovedregel vil sagens behandling være gratis for dig, når din kunde betaler. Din kunde vil nemlig blive pålagt at betale inkassoomkostningerne. Hvis du vælger tillægsydelser, vil du komme til at betale herfor, idet disse omkostninger ikke kan kræves betalt af din kunde. Som eksempel på tillægsydelser, kan f.eks. nævnes registrering af din kunde i RKI, administration af afrdragsordning mv.

Få penge tilbage selvom din kunde ikke betaler!

Hvis din kunde ikke kan betale, er der desværre kun dig til at betale… dog nedsætter vi som nævnt prisen og du vil kunne få refunderet den betalte moms, få evt. betalt skat retur og der er naturligvis fradrag for alle udgifter ved inkassoarbejdet. På denne måde kan du få penge retur, selvom din kunde ikke betaler!

No Cure No Pay

Du kan også vælge vores løsning med No Cure No Pay. På denne måde kan du sende alle dine inkassosager til os - uden at betale noget som helst! Du kan læse mere om vores abonnementsinkasso her

 

Alle priser er angivet ekskl. moms og ekskl. gebyrer, herunder retsafgifter. Der tages forbehold for prisændringer. Priser for basis og udvidet inkasso finder anvendelse på inkassosager med hovedstol på min. 2.500 kr. og maks. 50.000 kr. For sager mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. tillægges 300 kr. Priser for basis og udvidet inkasso finder anvendelse, såfremt omkostninger til inkassoarbejdet ikke betales af debitor.