Menu

Renter

Forbrugere

Overfor forbrugere kan du kræve rentebetaling 30 dage fremsendelse af din faktura. Hvis din betalingsfrist er længere, kan renter beregnes fra betalingsfristens udløb.

Der kan alene pålægges rente svarende til den officielle udlånsrente med tillæg af 7 %. Dette fremgår af Renteloven. Renten reguleres 2 gange årligt; den 1. juli og 1. januar.

Du må ikke overfor forbrugere kræve en højere rente (gælder dog ikke pengeudlån, kontokort og lignende).

Erhvervsdrivende

Hvis ikke du har aftalt andet med din kunde, må du beregne renter som anført ovenfor vedrørende forbrugere.

Der er dog intet i vejen for, at du aftaler andet med en erhvervsdrivende - både i forhold til starttidspunktet for renteberegningen og rentesatsen.

Det er ikke nok at fremsende en faktura med en bemærkning om en bestemt rentesats. Aftalen om renteberegning, der fraviger Renteloven, skal ske senest samtidig med aftalen om levering.

Vi kan hjælpe dig med at udforme almindelige forretningsbetingelser, så du ikke skal nøjes med Rentelovens rentesats, hvis det skulle ske, at din kunde ikke betaler til tiden.