Efterligning

Mange love beskytter din virksomheds kendetegn i at blive udsat for konkurrerende virksomheders nærgående efterligninger. Dine virksomhedsnavne, varemærker, domænenavne, kampagner og sloganer mv. er således beskyttet af mange forskellige love på immaterialretsområdet.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke initiativer din virksomhed selv kan iværksætte for at opnå optimal beskyttelse af sine kendetegn.

Overfor varemærker kan der fremsættes indsigelser i forbindelse med, at en anden forsøger at få registreret et varemærker, der krænker dine rettigheder. Et varemærke kan også blive ophævet, såfremt det strider mod reglerne i varemærkeloven.

Benyttes et varemærke i strid med reglerne i varemærkeloven, kan Fogedretten nedlægge forbud mod brugen og brugeren kan under en efterfølgende retssag blive pålagt at betale erstatning og godtgørelse - og blive pålagt at betale en bøde eller endda at den dømte får fængselsstraf.

Som indehaver af et varemærke har du mulighed for at gribe ind over for krænkende produkter, der importeres, eksporteres eller er i transit i Danmark.

Vi kan hjælpe dig med at håndhæve den beskyttelse, som dine varemærker, domænenavne mv. har i henhold til lovgivningen. Mulighederne for reaktion er afhængig af, om der er tale om et varemærke, kendetegn, produkt, domæne eller lignende.