Varemærker

Et varemærke for et produkt kan være meget værd. I nogle tilfælde måske mere værd end produktet. Derfor er det en god idé at registrere produktnavne som varemærke.

Også logo'er og virksomhedsnavne kan registreres som varemærke.

En registrering hindrer ikke i sig selv misbrug af rettighederne, men med en registrering vil du stå stærkere i tilfælde af misbrug.

Varemærke

Et varemærke er et kendetegn eller særligt navn, som en virksomhed benytter i markedsføringen af sig selv, produkter eller tjenesteydelser. Varemærket kan bestå af ord eller et logo - eller en kombination. Et varemærke er beskyttet uanset om varemærket registreres eller ikke.

Hvorfor registrere dit varemærke?

Ved registrering af et varemærke får du mulighed for at bevise, at varemærket tilhører dig og hvornår dette er sket. Denne bevismæssige fordel kan være vigtig i en konfliktsituation. Når dit varemærke er beskyttet har du endvidere mulighed for at lade andre bruge varemærket via licens.

Gyldighedsperiode

En varemærkeregistrering er gyldig i 10 år. Herefter kan registreringen fornyes.

Misbrug / krænkelse

Hvis du bliver opmærksom på, at andre krænker dine varemærkerettigheder er det vigtigt at reagere. Er der tale om, at andre forsøger at få registreret et varemærke, der kan forveksles med dit varemærke, kan der fremsættes indsigelse overfor Patent- og Varemærkestyrelsen. Har andre fået registreret et varemærke, som krænker dine rettigheder, fordi varemærket kan forveksles med dit varemærke, kan der indgives anmodning om ophævelse af det krænkende varemærke til Patent- og Varemærkestyrelsen. Såfremt andre benytter et varemærke, der kan forveksles med dit varemærke, er det muligt at indbringe sagen for domstolene. Det er muligt at få nedlagt et fogedforbud mod den fortsatte anvendelse af det krænkende varemærke. Et fogedforbud skal følges op af en retssag, hvor forbuddet skal prøves af de almindelige domstole. Under en sådan sag vil det endvidere være muligt at nedlægge påstand om, at krænkeren skal betale erstatning for bruge af et varemærke, der krænker dine rettigheder.

Registrering af varemærker i EU

Det er muligt at ansøge om registrering af sit varemærke i hele EU uden at skulle ansøge individuelt i alle EU-landene. Ulempen ved anvendelse af denne procedure er dog, at såfremt varemærket på grund af kolliderende rettigheder ikke kan registreres i eet af EU-landende, falder ansøgningen bort - også for de lande, hvor der ikke er kolliderende rettigheder. Ansøgning skal indgives til EU-kontoret for varemærker og design.

Internationale varemærker

Det er muligt at anvende Madrid-protokollen ved ansøgning om registrering af dit varemærke i andre lande. De fleste vestlige og mange af de øvrige lande er tilknyttet systemet, hvor ansøgning kan indgives til flere lande på een gang ved hjælp af samme ansøgning. Ansøgning skal indgives til World Intellectual Property Organisation.

Det hjælper vi med

Vi kan hjælpe dig med at undersøge, hvorvidt det er muligt at få dit varemærke registreret - både i Danmark og i andre lande.

Herudover kan vi på dine vegne udarbejde og indgive ansøgning om registrering af et varemærke til Patent- og Varemærkestyrelsen, EU-kontoret for varemærker og design og World Intellectual Property Organisation.

Vi kan også rådgive omkring varemærkeundersøgelser, udvælgelse af vareklasser, overvågning af rettigheder, fornyelser og overdragelser af varemærkerettigheder, hvorledes du skal forholde dig ved krænkelser og misbrug mv.

Vi kan naturligvis også - som advokater - føre krænkelses- og erstatningssager for domstolene.

Priser

Vort salær afregnes i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

Salær for rådgivning i forbindelse med registrering af varemærke, udarbejdelse og indgivelse af ansøgning om registrering af varemærke

i Danmark vil typisk beløbe sig til 4.500 kr. ekskl. moms.
i EU vil typisk beløbe sig til 6.300 kr. ekskl. moms.
i et land ved hjælp af Madrid-protokollen vil typisk beløbe sig til 5.400 kr. ekskl. moms.

Salær for rådgivning i forbindelse med fornyelse af varemærke samt varetagelse af fuldmægtig hvervet i 10 år vil typisk beløbe sig til 2.500 kr. ekskl. moms.

Salær for ændring af fuldmægtig samt varetagelse af fuldmægtig hvervet indtil fornyelse vil typisk beløbe sig til 1.500 kr. ekskl. moms.