Virksomhedsnavn

At registrere et varemærke er ikke det samme som at registrere et virksomhedsnavn eller navnet på et selskab.

Det er Erhvervsstyrelsen, der registrerer virksomhedsnavne og navne på aktie- og anpartsselskaber i Danmark. Alle virksomhedstyper, herunder personligt ejede virksomheder, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Herfra vil de modtage et CVR-nummer (CVR: Det Centrale Virksomheds Register).

Registrerede virksomheds- og selskabsnavne er ligesom varemærker beskyttet mod, at andre bruger identiske eller lignende forretningskendetegn. Bliver du opmærksom på, at andre får registreret et virksomheds- eller selskabsnavn, der ligger for tæt på dit virksomhedsnavn kan du få slettet registreringen. Det kan dog kun ske ved, at du anlægger en sag ved domstolene, da du ikke kan fremsætte indsigelse mod virksomheds- og selskabsnavne.

At registrere dit virksomhedsnavn som varemærke er en ekstra beskyttelse, så det er en god ide at gøre begge dele.

  • Beskyttelsen af et virksomhedsnavn kan være begrænset til et lille geografisk område, eksempelvis en by. Et varemærke dækker altid hele landet.
  • Selskabsnavnene er beskyttet mod andre selskabsnavne uanset branche. Det afgørende er nemlig ofte, om der kan tages fejl af virksomhedernes identitet. Varemærker er beskyttede inden for andre brancher end dets egen, hvis det er meget kendt.
  • Domstolene tillader nogle gange, at virksomhedsnavne ligner hinanden mere end de tillader, at varemærker ligner hinanden

Navngivning

Når du skal vælge navnet til din nye virksomhed, skal du være opmærksom på bestemmelserne om navne i Selskabsloven og Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Dit nye virksomheds- eller selskabsnavn ikke må indeholde andres slægtsnavn, firmanavn, varemærker og forretningskendetegn.

Når du registrerer et selskab hos Erhvervsstyrelsen undersøger styrelsen, om der allerede er registreret et selskab med netop dette navn. Styrelsen undersøger ikke om der er virksomheder med lignende navne.

Inden du beslutter dig for et nyt virksomhedsnavn bør du derfor selv undersøge, om det kan komme til at krænke andres rettigheder.