Lukning af virksomhed

Hvis der ikke er likviditet til den daglige drift, vil det i nogle tilfælde være den bedste løsning at lukke virksomheden. Mulighederne for salg, frivillig akkord eller rekonstruktion skal naturligvis være undersøgt, men hvis disse muligheder ikke kan lade sige gøre, kan en nedlukning være nødvendig.

Det er vigtigt at kun kontakter en advokat, hvis du står over for at skulle lukke din virksomhed. Du må ikke flytte aktiver eller alene betale visse af dine kreditorer. Du har pligt til at reagere, hvis din virksomhed ikke har mulighed for at betale sine forpligtelser. Hvis du ikke reagerer og sørger for, at alle kreditorer stilles lige risikerer du at komme til at handle uforsvarligt og dermed pådrage dig et personligt erstatningsansvar - også selv om der er tale om et selskab med begrænset hæftelse.

Vi kan hjælpe dig med at få undersøgt mulighederne for fortsat drift, frivillig akkord eller rekonstruktion. Samtidig kan vi rådgive dig om dine muligheder for at indgive en egen konkursbegæring.