Personlig hæftelse

Når du driver virksomhed i selskabsform - f.eks. ApS eller A/S - hæfter selskabet for gælden. Du hæfter dog personligt, hvis du har kautioneret personligt eller har kørt driften videre, selvom din virksomhed var nødlidende.

Vi kan rådgive dig i situationer med ilikviditet og usikker økonomi, så du ved, hvad du hæfter for i forhold til virksomheden og kreditorerne.

Hvis du i forbindelse med låneoptagelse har underskrevet en selvskyldnererklæring, hæfter du personligt overfor långiveren. Det er derfor en god idé at kontakte os inden du underskriver en selvskyldnererklæring, så du ikke er i tvivl om, hvilken konsekvens det har i forbindelse med din hæftelse for virksomhedens gæld.

Når du driver virksomhed har du et ansvar for at handle forsvarligt i forhold til din virksomhed. Du har f.eks. pligt til at reagere, hvis din virksomhed er insolvent og ikke kan betale regningerne efterhånden, som de forfalder. Hvis du ikke reagerer kan du pådrage dit et personligt ansvar - og dermed komme til at hæfte personligt for gælden i et selskab.