Selskaber og virksomheder

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har stor erfaring og ekspertise indenfor selskabsretten, hvor vi yder bistand inden for alle selskabsretlige forhold - herunder vedrørende

· Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
· Selskabsstiftelse
· Kapitalforhøjelse og -nedsættelse
· Omdannelse, fusion og spaltning
· Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser

Du er velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine spørgsmål indenfor selskabsretten.