konkurskarantæne

Advokatfirmaet

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne betyder at personer, der har været en del af ledelsen i et selskab, som er gået konkurs, kan forbydes fremover at være en del af ledelsen i et selskab i en periode.

Formålet er at sikre, at personer, der har udført det som loven kalder ”groft uforsvarlig forretningsførelse”, ikke straks igen kan starte en ny virksomhed i selskabsform eller deltage i ledelsen af selskaber.

Eksempler på groft uforsvarlig forretningsførelse kan være:

  • Manglende betaling af moms og A-skatter
  • Manglende overholdelse af bogføringslovens regler om bogføring og opbevaring af bogføringsmateriale
  • Salg af virksomhedens aktiver til underpris
  • Fortsættelse af virksomhedens drift selvom det måtte indses, at fortsættelse vil påføre kreditorerne betydeligt tab.

 

Helt konkret betyder det at personen, der har fået konkurskarantænen pålagt, får forbud mod at være en del af ledelsen af en virksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Personen bliver registreret i et register, som dog ikke er offentligt tilgængeligt.

Det vil altså sige, at man ikke må være i ledelsen af et A/S, ApS eller IVS.

 

Hvordan kan man blive idømt konkurskarantæne?

Det er kurator, der foretager undersøgelser af forholdene i konkursboet og laver en indstilling til Skifteretten om konkurskarantæne.

Herefter beslutter Skifteretten i sidste ende, om konkurskarantænen skal pålægges eller ej. En afgørelse fra Skifteretten om konkurskarantæne kan indbringes for landsretten, hvis man er uenig i afgørelsen.

Som udgangspunkt vil en konkurskarantæne blive pålagt for en periode på 3 år.

Hvis kurator mener at du skal pålægges konkurskarantæne, vil du blive stævnet ved skifteretten.

Du har i den anledning krav på at få en advokat beskikket for dig.

En advokatbeskikkelse betyder, at statskassen i første omgang betaler for advokatbistanden til dig.

Hvis du bliver idømt konkurskarantæne, vil du som oftest også blive dømt til at betale omkostningerne for sagen – både din beskikkede advokat og kurator.

 

Har du modtaget en stævning om konkurskarantæne?

Kontakt Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni som har stor erfaring i førelse af sager om konkurskarantæne.

Advokat Keld Nomanni (H), kn@isaksennomanni.dk, medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel. Har ført mange sager om konkurskarantæne og har ofte opnået frifindelse ved repræsentation af sagsøgte. Stor erfaring med insolvensret og behandling af konkursboer.

Advokat Simon Haunstrup Døssing, shd@isaksennomanni.dk, erfaring med insolvensret og behandling af konkursboer samt førelse af sager om konkurskarantæne.

Del denne post

Del på facebook
Del på linkedin
Del på email

Se også

MobilePay

Nu tager vi MobilePay som betalingsform. Du kan overføre til 29843 med angivelse af f.eks. sagsnummer. Lettere bliver det vist ikke…

Læs Mere

Sidste chance

Virksomheder risikerer tvangsopløsning på grund af manglende registrering af reelle ejere . Danske virksomheder fik i 2017 pligt til at registrere deres reelle ejer. Det

Læs Mere

Åbent hus i Odder

Har du styr på testamentet? Arveloven giver mulighed for, at du selv kan bestemme, hvor arven skal gå hen, når du går bort. Mange har desværre ikke styr

Læs Mere
Blog

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne betyder at personer, der har været en del af ledelsen i et selskab, som er gået konkurs, kan forbydes fremover at være en del