Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Århus er et interessentskab oprettet i henhold til dansk lovgivning. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odense ApS og Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder ApS er anpartsselskaber oprettet i henhold til dansk lovgivning.

Advokater hos ovennævnte advokatfirmaer er medlemmer af Advokatsamfundet og underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler. Advokatsamfundets advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk.

www.isaksennomanni.dk

Formålet med dette websted er alene at give forretningsmæssige og generelle oplysninger. Materialet på dette websted, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Vore oplysninger på dette websted skaber ikke et advokat-/klientforhold til Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni.

På dette websted findes links til andre websteder, og andre eksterne websteder kan indeholde links til dette websted. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne websteder. Etablering af link til dette websted kræver skriftlig tilladelse fra Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni.

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette websted, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni.

Dette websted anvender kun originale fotos, hvor ophavsretten tilkommer Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni.

Privatlivspolitik

Brugen af dette websted er fuldstændig anonym. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, medmindre du selv tilmelder dig aktive tjenester. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart.

Du kan læse mere i vores privatlivspolitik.

Statistik og cookies

Vi fører statistik over, hvorledes brugerne anvender webstedet for at kunne forbedre webstedet. Statistikken anvendes f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en tjeneste for så at blive slettet igen, når du forlader tjenesten.

Du kan dele indhold fra isaksennomanni.dk på sociale netværk. Når du deler, vil vores hjemmeside sætte cookies på din computer, som samler information om, hvilke sider du deler, og på hvilke sociale netværk du deler det. Derudover skal du forvente, at det sociale netværk sætter cookies. Hvilke og med hvilket formål er forskelligt fra netværk til netværk. Udbyderen af netværket er ansvarlig for at informere og indhente accept vedrørende disse cookies. Du kan fjerne cookies igen ved at slette cookies fra din browser.

Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Vi anvender alene cookies til statistik for at kunne se det antal førstegangsbrugere kontra flergangsbrugere. Ingen cookies videresendes eller sælges til tredjepart.