Advokat Bjørn Høgh

Bjørn Høghs primære arbejdsområder er familie- og arveret, civile retssager, personskaderet og generel rådgivning til private og erhverv.

Det familieretlige område omfatter blandt andet oprettelse af ægtepagter og gennemførelse bodelinger i forbindelse med separation og skilsmisse, og på det arveretlige område rådgiver Bjørn Høgh om oprettelse af testamenter, herunder børnetestamenter og dødsbobehandling.

Arbejdet med personskadeerstatning inkluderer blandt andet arbejdsskadesager, skader i forbindelse med færdselsuheld og øvrige sager, hvor der er lidt personskade.

Herudover arbejder Bjørn Høgh med civile retssager, blandt andet med sager om forældremyndighed og barnets bopæl, sager om mangler ved fast ejendom og erhvervsretssager.

Bjørn Høgh er medlem af Danske FAMILIEadvokater. Derudover deltager han i Advokatvagten, hvor der ydes gratis rådgivning til borgere, der møder frem i Advokatvagtens åbningstider.Advokatsamfundet    Danske Advokater    Danske Familieadvokater