Advokatfuldmægtig Helle Bundgaard

Advokat Helle Bundgaard

Helle Bundgaards primære arbejdsområder er tvangsauktion over fast ejendom, kontraktsret, familie- og arveret samt civile retssager.

Helle Bundgaard har tidligere været ansat i en privat erhvervsvirksomhed som in-house jurist, hvor hun primært har beskæftiget sig med internationale licenskontrakter. Advokatfuldmægtig Helle Bundgaard har derfor en solid erfaring på dette område samt behersker engelsk flydende.

På det familieretlige område rådgiver Helle Bundgaard blandt andet om oprettelse af ægtepagter og testamenter, herunder børnetestamenter.

Herudover beskæftiger Helle Bundgaard sig med forbrugerret og lejeret samt generel rådgivning til private og erhverv.

Helle Bundgaard arbejder som lægdommer i Boligretten.

Advokatsamfundet    Danske Advokater     Linkedin