Advokat Keld Nomanni

Partner, advokat (H)

Advokat Keld Nomanni’s primære arbejdsområder er erhvervsret, insolvensret, bestyrelsesarbejde, rets- og voldgiftssager og fast ejendom.

Keld Nomanni arbejder med generel selskabsret samt omstruktureringer og generationsskifte og virker som kurator/likvidator i insolvente selskaber.

Herudover sidder Keld Nomanni i bestyrelsen for en række danske små- og mellemstore virksomheder.

Keld Nomanni beskæftiger sig desuden med stort set alle aspekter ved fast ejendom, både privat og erhverv, tvangsauktioner, erhvervslejeret, køb og salg af fast ejendom samt rets- og voldgiftssager vedr. fast ejendom, herunder entrepriseret.

Keld Nomanni er Certificeret Insolvensadvokat via Danske Insolvensadvokater og medlem af Danske Bestyrelsesadvokater og af Advokatrådets Lovudvalgs ekspertpanel indenfor fast ejendom.

Keld Nomanni er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel, der håndterer konkurser for styrelsen.

Keld Nomanni er medlem af Advokatnævnet, der behandler klagesager over advokater.

Advokatsamfundet    Danske Advokater    Danske Insolvensadvokater    Danske Bestyrelsesadvokater    Linkedin    Gældsstyrelsen