Faste priser

Vi har faste priser på følgende områder:

Vejledende priser

Vi har vejledende priser på følgende områder

Timepriser

Vores timepriser er som udgangspunkt følgende:

  • Partnere - 2.400 kr. ekskl. moms - 3.000 kr. inkl. moms

  • Advokater - 2.100 kr. ekskl. moms - 2.625 kr. inkl. moms

  • Advokatfuldmægtige - 1.500 kr. ekskl. moms - 1.875 kr. inkl. moms

  • Sekretærer og andre administrative medarbejdere - 750 kr. ekskl. moms - 937,50 kr. inkl. moms

  • Stud. jur. - 500 kr. ekskl. moms - 625 kr. inkl. moms

Honorar for en sag fastsættes efter retsplejelovens regler og med udgangspunkt i arbejdets omfang, medgået tid, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, sagsgenstandens værdi for klienten, værdien af Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis ydelser, ansvaret, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.