Arv og dødsbo

Arv

Find ud af, hvem der arver efter dig! Er det din ægtefælle, børn, børnebørn, fætre og kusiner eller staten?

Hvis du ikke opretter testamente, vil din formue blive fordelt efter de arveretlige regler. Det betyder, at din formue vil blive fordelt mellem dine legale arvinger. Har du ingen arvinger, tilfalder din formue staten.

Vi hjælper med at finde ud af dine arveretlige forhold, så du kan være sikker på, hvem der arver dig - og med hvor meget.

Dødsbo

Dødsboskifte kræver et indgående kendskab til reglerne om dødsbobehandling. Vi har erfaringen til at hjælpe dig.

Når et familiemedlem dør, skal de nærmeste pårørende i løbet af ganske kort tid tage stilling til mange og for de fleste helt uvante ting. Der skal tages hånd om en række praktiske forhold vedr. begravelsen. Herudover skal der tages stilling til, hvad der skal ske med afdødes penge og ejendele.

At skifte et dødsbo kræver et indgående kendskab til de regler, der gælder for dødsbobehandling.

Vi hjælper med at afvikle afdødes bo, og rådgiver om valg af skifteform og andre spørgsmål, som måtte opstå i denne svære tid.