Arv til en hjælpeorganisation

Efterlader du dig arvinger, som betaler den høje boafgift, kan du med fordel indsætte en hjælpeorganisation i dit testamente til at arve et beløb eller en procentdel af din formue på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo – og tillægsboafgiften for de øvrige arvinger.

Herved kan du skræddersy fordelingen af arven, samtidig med at dine arvinger opnår kontante skattefordele, og du støtter velgørenhed. Det er en betingelse, at hjælpeorganisationen er fritaget for at skulle betale boafgift, hvis dine arvinger skal opnå en højere nettoarv.

Vi rådgiver om mulighederne for at testamentere til en hjælpeorganisation, og kan hjælpe med at sammensætte arven, så arvingerne for mest muligt ud af din arv.