Børnetestamente

Et børnetestamente indeholder bestemmelser om, hvem der skal tage sig af dit barn, hvis der skulle ske dig noget. Det er derfor en rigtig god ide at oprette et børnetestamente, hvis du har børn under 18 år.

Ved at oprette et børnetestamente får du medbestemmelse om, hvem der skal have forældremyndigheden over dit barn, således at Statsforvaltningen kan inddrage dine ønsker i deres afgørelse. Hvis du ikke har oprettet et børnetestamente, træffer Statsforvaltningen afgørelse ud fra de informationer, som de selv kan indhente.

Det er trygt og rart for dig at vide, hvad der vil ske med dit barn, hvis du pludselig dør. Det giver også en tryghed for dit barn og de efterladte at kende dine ønsker.

Et børnetestamente er ikke juridisk bindende, men hvis testamentet ikke strider mod dit barns bedste, vil det blive lagt til grund for Statsforvaltningens afgørelse.

Biologiske forældre har fortrinsret til at få forældremyndigheden over børnene. Det betyder, at den anden forælder som hovedregel vil få forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør. Hvis du af forskellige årsager ikke ønsker, at den anden forælder skal have forældremyndigheden over dit barn, kan du oprette et børnetestamente med dine ønsker. Statsforvaltningen vil træffe afgørelse ud fra, hvad de mener, der er bedst for barnet, og hvem der er mest egnet.

Det kan også være relevant at oprette et børnetestamente for at I som forældre kan få indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden i det tilfælde, at I som forældre skulle gå bort samtidig.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om børnetestamenter, og vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning for dig alt afhængig af, om du er alene med dit barn, eller om du bor sammen med den anden forælder.