Generationsskifte

Hvis du i god tid planlægger, hvordan din formue skal overdrages til næste generation, kan der ofte ske en afgiftsmæssig besparelse. Vi har fokus på både skatte- og afgiftsmæssige hensyn i vores rådgivning, og vi har stor erfaring i at bistå med generationsskifte af familievirksomheder.

Vi planlægger generationsskiftet efter dine ønsker, og overdragelsen kan kombineres, således at en del af overdragelsen sker i form af gaveaflæggelse med og/eller uden gaveafgift.

Når der planlægges et generationsskifte, er det vigtigt at vurdere, hvordan arven skal fordeles imellem dine arvinger, således at arven fordeles mest hensigtsmæssigt for at optimere generationsskiftet.

Efter arveloven arver ægtefællen og børn halvdelen af afdødes ejendele hver, men denne fordeling kan ændres ved at oprette et testamente.

Vi kan hjælpe

Vores dygtige rådgivere har stor erfaring med arveplanlægning og generationsskifte, og kan sammen med dig udarbejde den mest optimale plan for overdragelse af din formue til næste generation.