Hvem arver mig?

Hvis du ikke opretter testamente, vil din formue blive fordelt efter de arveretlige regler. Det betyder, at din formue vil blive fordelt mellem dine arvinger. Har du ingen arvinger, tilfalder din formue staten.

Arveloven inddeler arvingerne i 3 arveklasser. Ægtefælle og livsarvinger (børn og deres efterkommere) er de primære arvinger i 1. arveklasse.

Ægtefælle og livsarvinger fordeler som udgangspunkt arven mellem sig med 50 % til hver. Hvis du kun efterlader dig livsarvinger, arver de det hele, og efterlader du dig kun en ægtefælle, arver ægtefællen det hele.

Efterlader du dig ikke livsarvinger eller ægtefælle, går arven til 2. arveklasse (forældre, søskende og deres efterkommere). Er der ingen arvinger i 2. arveklasse går arven til 3. arveklasse (bedsteforældre, mostre, fastre, morbrødre, farbrødre).

Fætre og kusiner arver ikke efter loven. Efterlader du dig således ikke arvinger i ovennævnte arveklasser, går din formue til staten.