Priser

Honorarudgiften for advokatbistand i forbindelse med dødsbobehandling vil blive beregnet med udgangspunkt i det tidsforbrug, der anvendes på bobehandlingen. Honoraret indgår som et passiv i boregnskabet og kan fradrages, inden boafgiften beregnes.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få et overslag over, hvad vores rådgivning vil koste.

På nedenstående ydelser har vi som udgangspunkt faste priser.

Testamente, fra 4.500 kr.

Børnetestamente, fra 2.000 kr.

Priserne er angivet inkl. moms, men ekskl. eventuelle gebyrer, herunder tinglysningsgebyr, gebyr til notar mv.

Der er tale om "fra" priser med udgangspunkt i f.eks. oprettelse af et simpelt testamente. Honorar beregnes efter vores almindelige forretningsbetingelser, medmindre der aftales en fast pris.