Testamente

Ved at oprette et testamente kan du sikre dig, at din formue bliver fordelt efter dine ønsker. Hvis du ikke opretter et testamente, vil arven efter dig blive fordelt efter arvelovens regler.

Du må derfor gøre dig klart, hvem der arver dig uden et testamente, så du kan vurdere, om det er relevant for dig at oprette testamente.

Er du gift?

Har du ikke oprettet et testamente fordeler din ægtefælle og børn arven mellem sig med halvdelen til hver. Hvis du kun efterlader dig børn, arver de det hele, og efterlader du dig kun en ægtefælle, arver ægtefællen det hele.

Ønsker du en anden arvefordeling, har du behov for at oprette et testamente.

Langt de fleste ægtefæller har faktisk behov for at oprette et testamente, idet arvefordelingen efter arveloven ofte ikke er hensigtsmæssig. Mange af os vil gerne sikre længstlevende bedst muligt og udskyde børnenes arv til begge er døde. Er du én af dem, bør du derfor oprette et testamente.

Det kan også være, at du ønsker at arven efter dig skal gøres til særeje eller båndlægges.

Jeg er ikke gift, men efterlader mig en samlever?

En samlever arver ikke automatisk som dine børn og ægtefælle. Det er derfor vigtigt, at du opretter et testamente til fordel for din samlever, såfremt du ønsker, at denne skal arve dig.

Du og din samlever har mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente, hvorefter I mere eller mindre arver hinanden, som om I var ægtefæller. Det kræver dog, at I har haft fælles bopæl i de sidste 2 år og venter eller har et fællesbarn.

Jeg er enlig uden børn

Er du alene, og har du ikke børn, arver dine forældre dig. Hvis dine forældre er døde, vil din arv gå til dine eventuelle søskende eller deres børn. Har du ingen søskende vil din arv gå til dine bedsteforældre eller deres børn, dvs. morbrødre, farbrødre, mostre eller fastre.

Fætre og kusiner arver ikke efter arveloven. Efterlader du dig således ikke nogle af ovennævnte arvinger, vil din arv gå til staten.

Du bør derfor oprette et testamente, således at du ikke risikerer, at din arv ender i statskassen.

Hvem skal betale boafgift?

Ægtefæller er fritaget for at betale boafgift. De øvrige arvinger betaler boafgift til staten af et beløb, som overstiger 264.100 kr. (2013 beløb).

Boafgiften er 15 % for nært beslægtede arvinger, herunder børn og samlevende, som har haft fælles bopæl i 2 år og venter eller har et fælles barn. Fjernere beslægtede arvinger betaler en tillægsafgift på yderligere 25 %, dvs. at de i alt betaler 36,25 %.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om oprettelse af testamenter, og hjælper med at finde den mest optimale løsning for dig alt afhængig af din familiære situation.

Hvis du bruger os, er du sikker på, at dit testamente bliver, som du ønsker det. Der er desværre flere eksempler på at brug af skabeloner fra internettet har medført, at testamentet er udformet på en helt anden måde end afdøde ønskede.