Køb og salg af bolig

Køb eller salg af bolig er sandsynligvis den vigtigste og største handel, de fleste mennesker foretager i løbet af livet. Konsekvenserne af en bolighandel rækker mange år ud i fremtiden, og det er derfor vigtigt, at handlen foregår i fuld tryghed.

Som køber eller sælger skal du sørge for at få en kvalificeret og uafhængig rådgivning fra en boligadvokat, der ved noget om køb og salg af fast ejendom.

Vi har mere end 12.000 succesfulde bolighandler bag os, og vi har faste priser og arbejder med faste priser.

Her kan du læse mere om 

Køberrådgivning

Sælgerrådgivning

Rådgivningen kan - og bør - dreje sig om blandt andet selve handelsvilkårene, finansieringen af købet, betydningen af købet for din privatøkonomi samt udfærdigelse af nødvendige dokumenter til sikring af, at handlen - og indgåede aftaler i øvrigt, også efterfølgende juridisk falder på plads som aftalt mellem parterne.

Ved valg af rådgivere og samarbejdspartnere skal du være opmærksom på, at ikke alle rådgivere er uafhængige. Nogle rådgivere vil gerne sælge dig egne eller samarbejdspartnernes produkter samtidig med, at de rådgiver.

Du skal vogte dig for konsulenter, rådgivere og andet godtfolk som tilbyder dig at skrive skødet til lavpris, men som ikke er i besiddelse af den nødvendig erfaring, ekspertise og ikke mindst forsikringsdækning. Berigtigelse af ejendomshandler og herunder også skødeskrivning er og bliver et job for boligadvokater.

Vi er selvstændige og uafhængige boligadvokater og modtager ikke provision eller henvisningshonorar fra hverken ejendomsmæglere, finansieringsinstitutter, banker, forsikringsselskaber eller andre.

Alle boligadvokater hos Isaksen & Nomanni er medlem af brancheforeningen Danske Advokater og boligadvokaterne hos Isaksen & Nomanni, deltager løbende i efteruddannelse indenfor området. Så er du sikker på at få den bedste faglige rådgivning.